مرضیه منصف

درباره ما

مرضیه منصف متولد ۲۳ مرداد ۱۳۴۹ درتهران است. اودارای مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی است. پس از اخذ دیپلم در رشته علوم تجربی درحیطه ها مختلفی مشغول به کار شد. البته او که با آرزوی ادامه تحصیل در”رشته پزشکی”، رشته دبیرستان خودرا انتخاب کرده بود، همزمان با اشتغال، خود را نیز برای کنکورپزشکی دانشگاه آماده می کرد و۳ سال پی درپی پشت سد کنکور، منتظر ورود به دانشگاه های پزشکی بود، که تحت تاثیربیماری افسردگی یکی از دوستانش وبه دنبال آن اشتغال در موسسه روان شناسی” روانپویش درسال ۱۳۷۲ به عنوان مسئول پذیرش، مسیر حرفه ای و تحصیلی اش تغییر کرده وسال بعد با قبولی در رشته روان شناسی بالینی، وارد دنیای روان شناسی شد. پس از اخذ مدرک کارشناسی درحیطه ها ی اداری، آموزشی و تدریس مشغول به کار شد وسپس با قبولی در مقطع کارشناسی ارشد وپس از فارغ التحصیلی، به شکل تخصصی و ازطریق چند مرکز وکلینیک روان شناسی وارد حیطه مشاوره ودرمان درحوزه تخصصی خود شد. اکنون نیز به عنوان مشاور وروان شناس بالینی در “مرکز مشاوره مشاورین همراه – زندگی بهتر” هم به صورت تلفنی هم حضوری مشغول به کار است وهمزمان به عنوان مشاور درمدرسه پسرانه خردورزفعالیت می کند. درکنارکار تخصصی خود به تمرین نویسندگی بعنوان یکی ازعلایق دیرینه اش نیزمی پردازد